Hodanjem do zdravlja na Učki za Sigurnu kuću Istra