Na supetarskoj fešti vitezovi od kobasica i istarska kosnica