Sibirskoj hladnoći usprkos, Goran ušetao u Makedoniju