Posljednje poruke Edija Vitasovića: Počelo sa šalama, završilo tragično