Gradski park Humagum: Svečano otvoreno zeleno srce Umaga