Puljani sudjelovali u kreiranju proračuna za iduću godinu