IDA uspješno potiče razvoj inovacija i novih tehnologija