Mali radioamateri tražili skrivene odašiljače i izađivali žičane antene