Umrli

LJUDEVIT PETRIĆ (81)

Ožalošćeni : kćerka VELDA sa familijom, sinovi DARKO i DALIBOR sa familijama, unuci KARLO...

KAROJ SLACKI (52)

Ožalošćeni: majka DRAGICA, supruga LORENA, djeca ROBERT, DOJRAN i TAMARA, braća ŠANDOR,...

GORDANA MODRIĆ (68)

Ožalošćeni: suprug PETAR, kćer VALENTINA, unuci EDI i TEA.

NORMA TONČIĆ (89)

Ožalošćeni: kćerka LUČANA, unuci TOMI i TAMARA s obiteljima te ostala rodbina.

RUŽA ROŽA (85)

Ožalošćeni: kćerke MARIJA i BOŽICA, zeti FRANE i FERUČO, unuci TOMY i ALLEN, praunuci...

DORA IVETAC (90) rođ. Paladin

Ožalošćeni: sin MARIJAN, nevjesta SLAVICA, kćerka KRISTINA, zet JOSIP, unuci IVAN,...

LUCIANO KOVIĆ (57)

Ožalošćeni: mama ANTONIJA, sestra RADOJKA, nećaci MARKO i MORENA sa familijom te ostala...

ZORAN JELENIĆ (44)

Ožalošćeni: mama MARIJA, brat ZVONKO sa suprugom TATJANOM, nećaci MARKO i LUKA te ostala...

MILKO SLADONJA (88)

Ožalošćeni: sin ANTON, kćerka ARIJELA, nevjesta GRACIJELA, unuci PETRA, VLATKA, TOMISLAV,...

DARINKA PELOZA (61) rođ. Đurović

Ožalošćeni: mama IDA, sestra NADIA, kunjado BORIS, TANJA i MATIJA.

LAURO LAZZARICH (87)

Ožalošćeni: supruga MARCELA, sin BRUNO, kćerka VALNEA, unuci SLAVEN i EDVARD s familijama...

EDO JURIĆ (53) Hans

Ožalošćeni: sestra MIRA, brat FRANKO, nevodi RENZO, FILIP i AGATA te ostala rodbina.

ZORA AŠČIĆ (78) iz Labina

Ožalošćeni: kćerka VESNA, sin ROBERT, unuk ELVIS sa familijom te ostala tugujuća...

BOŽICA BEHLIĆ (80) Nina iz Labina

Ožalošćeni: kćerke ERMINIJA i ĐULIJA, sin DRAGAN, zetovi ZORKO i FRANJO, nevjesta SALI,...

BRANKO VRANIĆ (69)

Pokojnika oplakuje tugujuća obitelj.

ĐANI ZAHTILA (59) iz Županići

Ožalošćeni: brat PINO, sestre MARINA i SONJA sa familijama te ostala rodbina.

BOŽENKA RAJKO (60) rođ. Mejak

Ožalošćeni: mama AMALIJA, muž BORIS, kćerka KSENIJA, sin TOMISLAV, snaha BRANKICA, zet...

MILVA ŽIKOVIĆ (50) rođ. Miletti

Ožalošćeni: suprug FRANKO, kći NATAŠA sa JANKOM, mama ANITA sa FRANKOM, sestra MANUELA,...

DANICA ŠIŠOVIĆ (90) rođ. Kalac

Ožalošćeni: kćerka IVKA s obitelji, sinovi JOSIP, IVAN i MARČELO s obitelji, sestra ANA i...

ANTE DUJMOVIĆ (64)

Ožalošćeni: supruga HENRIETA, sinovi DAVOR i BORIS, unuk NOEL, snaha SILVIJA, punica...

JOSIP GABRIĆ (73)

Ožalošćeni: supruga NIVES, kćerke SONJA i SUZANA, zetovi BOŽO i TOMO, unuci MARTINA,...

MARIO KOS (78)

Ožalošćeni: zet FRANKO, unuke KRISTINA s MANUELOM, ANTONELA s GORANOM, praunuka VITA,...

IVICA HORVAT (49)

Ožalošćeni: mama IVANA, supruga ROSANA, sin MARKO i ostala rodbina.

PETAR BERTOŠA (93)

Ožalošćeni: sinovi BRUNO i IVAN s obiteljima, kćerka INES s obitelji te ostala rodbina.

PETAR LAKOVIĆ (80) Pjero

Ožalošćeni: supruga EVELINA, brati ANĐELO i MARIO s familijama i sestra EVELINA s...

MILAN JELČIĆ (85)

Ožalošćeni: supruga ĐIZELA, kćerka MELITA, sin RENATO, zet NIKOLA, nevjesta MARIJA, unuci...

VESNA SKUK GASTIĆ (47) rođ. Skuk

Ožalošćeni: suprug MARCEL, mama VERONIKA, tata ALOJZ, sestra TANJA sa obitelji te ostala...

VERONIKA VUKOVIĆ (87) rođ. Kalebić

Ožalošćeni: kćerke ŽIVKA i LJUBICA, zet ŠUKRIJA, unuka TEA, sestra i braća sa familijama...

MARKO DRUŽETIĆ (85)

Ožalošćeni: sin STOJAN, neviste MERI i NADIA, unuci DIEGO sa SANJOM i GABRIEL, te ostala...

LJUBO BRLJAFA (75) Malio

Ožalošćeni: nevodi MARINELA, ROBI, DORIJANA i MARINO s familijama, kunjada MARIJA te...