AVDO FALJIĆ (65)

AVDO FALJIĆ

Ožalošćeni: supruga FATIMA, braća SALIH, SENAD, RAMIZ, sestre FATIMA, ZEHRA, MEDINA i MEJRA s familijama

Mjesto sprovoda: Zavidovići, BiH