Umrli

MARIO TADE - ĐULIO (85)

Ožalošćeni: sin ZDRAVKO i kćerke MARIJA i ELVIRA...

PETAR RADOVAN (78) Pjero

Ožalošćeni: MIRJANA, DARKO, LUKA i LEO te ostala tugujuća rodbina

MILAN UZELAC (63)

Ožalošćeni: sinovi DAVOR i DANIJEL, brat MIRKO s obitelji, šogor BRANKO s...

ROMANO CERIN (77)

Ožalošćeni: supruga ANAMARIA, kćerke DORJANA i LOREDANA, zeti DORIJANO i JOSIP,...

NADIJA PAPIĆ (71) rođ. Pareti

Ožalošćeni: kćerke VESNA i MORENA, zetovi MLADEN i JOSIP, unuci AURORA,...

SLAVA SERGOVIĆ (81) rođ. Mandić

Ožalošćeni: suprug MILAN, djeca MIRKO, SILVANA, MARICA i ZORICA, braća ROMANO...

MILOŠ KOLJANČIĆ (77)

Ožalošćeni: supruga GABRIELLA, sin DAMIR, nevjesta SUZY, sestra VIDA s...

MANOILO VELIČKOV (80) Mane

Ožalošćeni: kćer MIRJANA, sin VLADIMIR, zet SREĆKO, unuci MAJDA ,...

LIVIO GENCHEL (88) Jenkel 

Ožalošćeni: supruga NERINA, sin LORIS, sestre PJERINA, ALBINA, ANĐELA, MARIJA...

VLADO RADETIĆ (63)

Ožalošćeni: sin BOJAN s obitelji

ALEKSANDAR TAŠIĆ (60)

Ožalošćeni: supruga ŽELJKA, djeca TATJANA i MARIO, šogorice...

MARIJA ROJNIĆ (99) časna sestra

Ožalošćeni: sestra MILKA s obitelji, kunjade MARIJA, KATICA i MARIJA s...

PEJO KOBAŠ (56)

Ožalošćeni: supruga NADA, sin ADRIJAN, kćerka ANITA, braća i sestre s obiteljima...

RANIERO STELKO (63) Ranjo

Ožalošćeni: supruga KATICA, kćerka NIKKA, sin ANTONIO sa suprugom MARIZELOM,...

BRUNO BAŠIĆ (68)

Ožalošćeni: mama MARIJA, sestre LJILJANA i MERI s obiteljima te ostala tugujuća...

VITTORIO DAMIANI (88)

Ožalošćeni: supruga ENRICETA, sinovi EZIO i VALTER, nevjeste ANAMARIA i KRISTINA,...

ANTON LIGOVIĆ (91) Nini

Ožalošćeni: supruga MARIJA, sinovi FRANKO i VLADO, nevista OLIVERA, unuci MARINO i...

MIRKO VUJIĆ (77)

Ožalošćeni: supruga MILENA, sinovi ZORAN i GORAN, nevjeste ALEKSANDRA i NINA,...

ANTEJ UKUŠIĆ (86) Dipl. ing. prof. matematike

Ožalošćeni: supruga ZLATKA, sin MAURO, kćerka MARTINA, nevjesta NIRVANA, zet...

SABIN MEŠIĆ (44) Šegala

Ožalošćeni: otac MUHAMED, sestra MARTINA, kunjado MARIJO, nećaci MARIN,...

IVANA DUMBOVIĆ prof. (41) rođ. Andrišić

Ožalošćeni: suprug DAVID, kćerke LUCIJA i GRETA, mama KATICA, tata...

MIRELA CICERAN (78) rođ. Peršić

Ožalošćeni: suprug RIKARDO, sinovi ARSEN i IVAN, nevista IVA, unuke MARTINA i...

IVAN TERLEVIĆ (69) Mišo

Ožalošćeni: supruga KAJA, kćerke IVANA i SAMANTA, zetovi ZORAN i DENIS, unuka VITA...

BRUNO JUGOVAC (83)

Ožalošćeni: supruga NELA, sinovi ADRIJANO i ROBERT, neviste MIRJANA i MARA, unuci...

KARMELA ANĐELIĆ (83)

Ožalošćeni: sin VLADO, nevjesta FRANKA, unuka LARA, sestre MARE i ZORKA s...

IVICA ROŽA (72)

Ožalošćeni: supruga OLGA, kćerke ROMINA i SANDRA, unuci IVANA i MANUEL, zet...

BRUNO JURIČIĆ (69) iz Presike

Ožalošćeni: sestre VILMA, SPERANCA i LINA s BRUNETOM, kunjada KARMELA, nećaci...

MARIJAN BURŠIĆ (67)

Ožalošćeni: supruga DAVORKA, sin DAVOR , nevista VALENTINA i unuci...

OSKAR FERENČIĆ (97)

Ožalošćeni: sinovi JOSIP i TOMISLAV, kćerke ANASTAZIJA i NADIJA, nevjeste MIRJANA...

VLADIMIRO KENUL (92) iz Čepića

Tugujući: sin WALTER, nevjesta JANET, unuci DAMON i WALTER sa familijom, braća BERTO,...