SDP: Županija ne sufinancira prijevoz srednjoškolaca, tražimo izmjenu

0
S konferencije za novinare
S konferencije za novinare

Na tiskovnoj konferenciji 27. rujna vijećnici SDP-a u Županijskoj skupštini Istarske županije Sanja Radolović, Ljerka Peruško, Marino Baldini i Goran Subotić govorili su o Odluci Istarske županije o odustajanju od sufinanciranja prijevoza srednjoškolcima. U uvodu same konferencije predsjednica Kluba vijećnika SDP-HSU-SDSS u Županijskoj skupštini Istarske županije Sanja Radolović istaknula je kako je povod tiskovne konferencije na temu „Obrazovanje pod ingerencijom Istarske županije“ socijalno neosjetljiva Odluka županije, odnosno ustaljena praksa Županije od 2015. godine naovamo o provedbi odluke Vlade o sufinanciranju prijevoza za srednjoškolce za šk. godinu 2017/2018.

Država financira 75% prosječne cijene prijevoza u RH, što je 60% cijene u Istri, dok sukladno donesenoj Odluci Županija ni ove godine neće sudjelovati u sufinanciranju prijevoza te je ta mogućnost ostavljena općinama i gradovima, odnosno samim roditeljima. Tako će za oko 2.500 učenika karte biti skuplje za nekakvih 13 posto. Roditelji i djeca su time kao građani na neki način kažnjeni što nemaju jednake uvjete za obrazovanje i razvoj.

Za županijski proračun to i ne bi trebao biti veliki iznos, kaže Radolović, budući da je izdatak Županije po toj osnovi svega iznosio 1,3 milijuna kuna, ove godine opet za to se više nema novaca, ali zato se u proračunu Županije našlo 2,5 milijuna kuna za službena putovanja, 3 milijuna kuna za razne promidžbene aktivnosti, 7 milijuna kuna za intelektualne usluge, kao i 1,3 milijuna za reprezentaciju.

Županija je osnivač srednjih škola

„Neki gradovi i općine su se odlučili za sufinanciranje tog dijela od 25%, dok neki dio toga, međutim pitanje koje se nameće samo po sebi jest zbog čega se ne vodi računa o policentričnom razvoju Istre i Istri jednakih šansi za sve, dok su istovremeno županijskoj vlasti puna „usta“ decentralizacije. Zbog čega djeca u općinama i gradovima gdje ne postoji srednja škola, a ne financira im se prijevoz su djeca nejednakih uvjeta za razvoj i život. Smatramo da djeca u Lanišću trebaju imati jednake šanse kao djeca u Rovinju.“, istaknula je Radolović.

„Smatramo da bi Županija kao osnivač srednjih škola trebala financirati preostali udio sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca. Odlukom da to ne financira Županija time stvara nejednakost prema djeci u Istri. Stav SDP-a Istre po ovom pitanju je vrlo jasan, tražimo jednake mogućnosti za svu djecu, jer su djeca zalog naše budućnosti i pozivamo županiju da preispita ovu svoju štetnu Odluku za djecu i roditelje.“, zaključila je Radolović.

U nastavku tiskovne konferencije županijski vijećnik iz Rovinja Goran Subotić, istaknuo je kako često možemo čuti u komunikaciji vladajućih sa medijima, kako su školstvo i obrazovanje najbitniji segmenti našega društva, ali to u praksi i nije baš tako. U predizbornim programima svima su puna usta obrazovanja, subvencija u školstvu, besplatnih udžbenika, međutim dan nakon izbora sve se vraća na staro uz uvijek dobro znane isprike o nedostatku financija i kako se planira u budućnosti, ali nažalost budućnosti koja  nikada  neće  doći. Na žalost, kaže Subotić, mi u Istri često znamo reći da smo najrazvijenija županija u Hrvatskoj, ali kada pogledamo kako i koliko ulažemo u djecu i mlade, vidimo da to baš i nije tako. Po struci sam diplomirani kineziolog i kada vidim odnos županije i lokalne samouprave (gradova i općina) spram organizirane tjelovježbe djece i mladih u županiji Istarskoj moram primijetiti da tu nedostaje jedna sustavna strategija koja će dugoročno omogućiti to da imamo zdrave i radno sposobne ljude djecu, mlade i odrasle stanovnike Istre. Činjenica je da u županiji postoje preventivni programi koji se provode i bazirani su na sportu i tjelovježbi, ali to su isključivo programi koji se provode 1, 2, ili 3 dana što naravno nije dovoljno niti može nositi ime preventivnog programa, nego isključivo kratkih edukacijskih programa, rekao je Subotić.

Subotić je zaključio kako trebamo težiti da uvedemo cjelogodišnje organizirane preventivne programe u škole, a bavljenje sportom je medicinski dokazano izvrsno u prevenciji velikog broja kroničnih bolesti (dijabetesa, pretilosti, bolesti lošeg držanja,...). Dovoljno je da uvedemo još jedan sat organiziranog vježbanja tjedno da dobijemo odlične rezultate. Ovaj program bi se trebao financirati zajedničkim sredstvima županije, lokalnih samouprava (gradova i općina), te sufinanciranjem iz fondova EU, naveo je Subotić.

Baldini o programu obrazovanja SDP-a

Marino Baldini, županijski vijećnik SDP-a iz Vižinade i potpredsjednik Županijske skupštine Istarske županije istaknuo je kako program obrazovanja SDP-a vodi brigu od vrtića do Sveučilišta za sve najpotrebnije i hitne mjere, od koje možemo sve primijeniti već sada na području Istarske županije. I tome primjeri nisu samo kod europskih uspješnih primjera u obrazovanju i programu SDP-a nego na primjeru uspješnih sredina u Istri u kojima je SDP na vlasti, koje su osigurale sufinanciranje prijevoza, vrtića djeci, udžbenika za škole i čitav niz drugih programa koje može slijediti Županija.

Ljerka Peruško, županijska vijećnica SDP-a iz Fažane nadovezujući se na kolegu Baldinija kao primjer takve uspješne sredine navele je Općinu Fažana kao malu Općinu od 3700 stanovnika koja je socijalno osjetljiva u pogledu djece, te je primjer kako gradovi i općine koji su osnivači osnovnih škola bolje skrbe o obrazovanju djece i pružanju jednakih šansi nego Županija, gdje Općina daje pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u O.Š. Fažana, sufinancira trošak produženog boravka u O.Š. Fažana, sufinancira trošak boravka djece u jaslicama i vrtiću, daje potporu studentima i učenicima - temeljem pravilnika općine Fažana dodjeljuju se stipendije za redovne studente, sufinancira školske udžbenike za učenike osnovne i srednje škole, sufinancira školski program, sufinancira nabavku školske opreme, a upravo na današnju temu tiskovne konferencije i nesudjelovanje Županije u sufinanciranju preostalih 25% iznosa prijevoza učenici imaju besplatan lokalni prijevoz s tim da Općina Fažana sudjeluje sa 25%, a država sa ostatkom od 75%.

Najnovije vijesti