SDP-ova peticija: Plaže svima, a ne samo njima

3
Snežana Andrejev Majcan i Marijana Kauka
Snežana Andrejev Majcan i Marijana Kauka

"Plaže svima, a ne samo njima" naziv je peticije koju je pokrenuo Savjet za ljudska prava, civilno društvo i pravni poredak SDP-a Istarske županije, najavila je na konferenciji za novinare 24. srpnja u Buzetu predsjednica SDP-ovog Savjeta Snežana Andrejev Majcan.

- Kao legalisti i kao građani dužni smo poštivati sve zakone Republike Hrvatske, no ne ožemo se oduprijeti utisku da je zakon manjkav te stoga i u cilju zaštite prava građana pokrećemo peticiju koju ćemo uputiti Vladi i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Peticijom tražimo da se na plažama s koncesijom ili koncesijskim odobrenjem postave informativne ploče s kojih bi bilo jasno vidljivo tko je koncesionar ili nositelj koncesijskog odobrenja, te koja su njegova prava, što ima pod koncesijom ili na što se odnose njegova koncesijska odobrenja. Također tražimo da se resorno ministarstvo jasno očita kojoj službi se mogu podnositi prijave te da ona urgentno reagira u cilju zaštite građana, njihovih prava te provođenja zakona. Imatelji koncesijskog odobrenja upravljaju plažom, ali ne mogu naplaćivati ulaz na plažu, koja je opće dobro, nego samo iznajmljivanje ležaljki, drugih usluga ili korištenje izgrađene infrastrukture. Ne može se plaža zakonito ograditi ni zabraniti ulaz na nju koristeći koncesionarsko odobrenje što se na žalost sve češće krši tjeranjima s plaže ili uvjetovanjima iznajmljivanjem ležaljki ili konzumiranjem pića kao što je bio primjer i u Rapcu istaknula je Andrejev Majcan.

Članica SDP-ovog Savjeta Marijana Kauka istaknula je da koncesionar, ako misli ograđivati ili naplaćivati ulazak na plažu, mora to navesti u ponudi, tako da jedinice regionalne ili lokalne samouprave mogu prihvatiti ili odbaciti takve ponude. No koncesionar koji misli ograditi ili naplatiti ulazak na plažu platit će i viši iznos za koncesiju.

- Ukoliko koncesionar naplaćuje ulaz na plažu, a to prethodno nije naveo u ugovoru, smatramo da je to direktno kršenje ugovora, na štetu građana. Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pravnim osobama i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta. Prava i obveze na temelju koncesije nastaju sklapanjem ugovora o koncesiji. Opseg i uvjeti posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja, uređuju se odlukom i ugovorom o koncesiji, a u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na morskoj obali te unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, a daje se na zahtjev na rok do najviše pet godina, naglasila je Kauka.

Najnovije vijesti