hrvatski sabor

Demetlika kritizirao Zakon o održivom gospodarenju otpadom

2
Tulio Demetlika za saborskom govornicom
Tulio Demetlika za saborskom govornicom

Saborski zastupnik IDS-a Tulio Demetlika u Saboru se 11. srpnja osvrnuo na konačni prijedlog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji se donosi kako bi se uskladio s EU Direktivama.

Demetlika je napomenuo da se Zakon temelji na odvojenom sakupljanju otpada, a ne na recikliranju. „Vlada RH ovim zakonom predlaže odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, što dovodi do poskupljenja te usluge za građane koji će morati imati više kanti za odvajanje otpada, a komunalna poduzeća morat će uvesti dodatni odvoz što će povećati troškove“, kazao je Demetlika.

- Gospodarski subjekti koji pripremaju hranu i proizvode još jednu vrstu biorazgradivog otpada moraju isti odvojiti od mješovitog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada pogodnog za kompostiranje i potpisati ugovor sa gospodarskim subjektom koji ima odobrenje Ministarstva za prikupljanje i zbrinjavanje ostatka hrane. Slijedom toga, komunalnim poduzećima oduzima se dio posla za koji su i osnovani, a hotelijerima i restoraterima stvara se dodatni trošak, kazao je Demetlika te je nadodao:

- Postrojenja MBO-a koja su već izgrađena, konkretno Kaštijun i Marišćina imat će manje sirovine za obradu čime se dovodi u pitanje opravdanost ulaganja, odnosno hoćemo li morati u tom slučaju vraćati sredstva EU-u koja su za to dobivena ili plaćati penale. Osim toga, nije još ni donijet Pravilnik kojim se uređuje upravljanje bio otpadom kao posebnom kategorijom otpada. Naglasio je da su postrojenja završena, odrađeni su probni pogoni, utvrđeni su određeni nedostaci te da postoje problemi s izvođačem radova oko otklanjanja nedostataka, zbog čega je nemoguća i primopredaja postrojenja i konačno stavljanje u funkciju.

- Ovdje želim naglasiti kako su Istarska i Primorsko-goranska županija jedine u Hrvatskoj izgradile postrojenja za obradu komunalnog otpada mehaničko biološkim postupkom. Sada proizlazi da će se i na navedene dvije županije koje imaju kapacitete za obradu i zbrinjavanje biorazgradivog i ostalog komunalnog otpada primijeniti iste odredbe kao i na ostatak Hrvatske koje te kapacitete nemaju. Dovodi se u pitanje opravdanost cijele investicije, ali šalje se poruka da nije važno pridržavati se Zakona i Plana gospodarenja otpadom jer i onako oni koji se sa njima usklade i sagrade CGO u konačnosti će biti kažnjeni.

Demetlika je naveo da „uspostava sustava odvojenog prikupljanja bio otpada kao sastavnog dijela komunalnog otpada na području Istarske i Primorsko goranske županije nije tehnički, ekonomski i okolišno opravdana. Posebno iz razloga što su ti ŽCGO  koncipirani na način da na obradu dolazi ostatni komunalni otpad.“

- U Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji uspostavljeni su cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom, frakcije za recikliranje se prikupljaju od vrata do vrata i putem zelenih otoka,  izgrađena su reciklažna dvorišta, sanirana su postojeća odlagališta s ciljem njihovih zatvaranja, izgrađene su sve pretovarne stanice i naravno dva županijska centra za gospodarenje otpadom.  Sada smo u situaciji da cijeli koncept pada u vodu i ne zna se na koji način izraditi Plan gospodarenja otpadom na lokalnom nivou, a rokovi teku.

- Zbog toga su u provedenom savjetovanju o nacrtu ovoga zakona subjekti i pružatelji usluga iz Istarske županije dali svoje prijedloge u smjeru ukidanja unificiranja zakona na cijelo područje Republike Hrvatske, međutim ni njihovi prijedlozi nisu uvaženi.

Smatramo da bi pri izradi novog prijedloga Zakona o održivom gospodarenju otpadom Ministarstvo trebalo voditi računa o izrečenim primjedbama kako se ne bi doveli u situaciju da za već izgrađene pogone u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji moramo vraćati novce ili plaćati penale, zaključio je Demetlika.

Najnovije vijesti