Vlada proglasila razvoj sustava odvodnje u Umagu strateškim projektom

0
Vili Bassanese pred zgradom Vlade
Vili Bassanese pred zgradom Vlade

U prostorijama Vlade RH, a na poziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta Martine Dalić, gradonačelnik grada Umaga Vili Bassanese te njegov zamjenik Mauro Jurman prisustvovali su 21. travnja, sjednici Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata za RH. Projekt vodno-komunalne infrastrukture, kojeg su Grad Umag i 6.maj prijavili, a koji je težak gotovo 334 milijuna kuna, danas je službeno uvršten na Listu strateških projekata te će, kao takav, pridonijeti poboljšanju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Umaga i umaških naselja.

Prema podnesenoj prijavi Grada Umaga i 6.maja od dana 17. ožujka 2014., projekt razvoja vodno-komunalne infrastrukture uvršten je u prioritetne i strateške državne projekte te će omogućiti rekonstrukciju i izgradnju cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja, kao i očuvanje kvalitete vode te sprečavanje degradacije voda u svrhu očuvanja zdravlja i održivosti okoliša. Ovim će se projektom konačno riješiti problem infrastrukture te građanima omogućiti priključenje na sustav sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda. Projekt je sastavljan od većeg broja povezanih investicija, od rekonstrukcije postojećih do izgradnje novih kolektora, rekonstrukcije i izgradnje novih 13 crpnih stanica te novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na najvišoj, III. razini.

Vrijednost ulaganja u navedeni projekt iznosi 333.928.908,25 kuna, od čega se na Kohezijski fond odnosi gotovo 70% sredstava, a na nacionalne izvore 30%. Planirano je sve aktivnosti koje su potrebne za početak realizacije investicija provesti do druge polovice 2017. godine. Početak projektiranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Umag planiran je za kraj 2017., a završetak početkom 2018. godine, dok bi se isti početkom 2019. godine trebao pustiti u probni rad. U tijeku je i izrada konačnog projekta, a definirane su i točne trase prolaska buduće kanalizacije.

U Gradu Umagu naglašavaju kako je proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom za RH od iznimne važnosti za Umag u okviru brže i kvalitetnije realizacije istog. Nadalje, pozitivnim mišljenjima i ocjenama od strane Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva kulture i Ministarstva državne imovine, potvrđeno je kako projekt odgovara investicijskim prioritetima te mjerama Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Najnovije vijesti