Monika Udovičić

U mojem programu i rječniku ne postoji: ne može!

1
Monika Udovičić, kandidatkinja HDZ-a za istarsku županicu
Monika Udovičić, kandidatkinja HDZ-a za istarsku županicu

Na konferenciji za medije održanoj 19. travnja Monika Udovičić, kandidatkinja HDZ-a za istarsku županicu, službeno je predstavila ključne smjernice svog programa te vizualni identitet kampanje.

„Danas predstavljam vizualni identitet i ključne smjernice svog programa s kojima krećem u utrku za čelno mjesto županije. Kao što možete vidjeti iza mene, slogan moje kampanje biti će jedna riječ, a to je „MOŽE“ “

Zašto „MOŽE“?

Zato jer je to riječ koja otvara mogućnosti, riječ poziva na komunikaciju i dijalog, kako s građanima tako i skupinama na političkoj pozornici.

„MOŽE“ jer označava otvorenost, spremnost na prihvaćanje onog drugačijeg, ukoliko se to pokaže kao bolje.

„MOŽE“ znači da Istra MOŽE bolje! Ono znači da, iako Istra prednjači pred ostalim županijama po razvijenosti, uz dijalog MOŽE još više. Da uz mlade koji nose nove ideje, novu strast, novu snagu, Istra može puno više!

„MOŽE“ daje i odgovor na neka pitanja koja su se pojavila u javnosti, odnosno odgovara na provokacije i pitanja koja se provlače u medijima posljednjih mjesec dana: Može li žena biti županica? Može! Može li mlada osoba obnašati važnu političku funkciju? Može!

MOŽE LI DJEVOJKA OD 27 GODINA BITI ŽUPANICA? – MOŽE!!

„MOŽE“ još više govori o tome da MOŽEMO zajedno ukoliko imamo isti cilj, ukoliko je u našem fokusu čovjek, ukoliko su naš interes naši građani. MOŽE ne poznaje podjele, a poznaje zajedništvo!

„Rekla sam već da će upravo mladi ljudi na naprednim izbornima donijeti prevagu. Ja mlade vidim kao partnere, a ne objekte politike!Želim osigurati ravnopravnost i poticati snažniju društvenu participaciju kroz kontinuirani dijalog i aktivno uključivanje mladih u kreiranje politika i strategija, te mlade staviti u fokus cijelog niza politika koje se tiču obrazovanja, znanosti, zapošljavanja, poljoprivrede, turizma, kulture itd.Svjesni činjenice da bez uključivanja mladih, bez zapošljavanja mladih, nema sretne budućnosti za naše umirovljenike koji su svoje mirovine itekako zaslužili.Najveću podršku u ovoj intenciji da u procese uključimo mlade ljude, dobivam upravo od ljudi u trećoj životnoj dobi.“, rekla je Udovičić.

Ključne smjernice iz programa tiču se gospodarskih grana i života građana Istre, a odnose se na turizam i kulturu, poljoprivredu i socijalne politike, odnosno demografiju. Izdvojiti ćemo samo najvažnije, a to su: neiskorištenu državnu imovinu staviti u funkciju turizma i poljoprivrede, projekt Istra 365 destinacija - produljenje turističke sezone, brinuti o očuvanju kulturne baštine kao dijela našeg identiteta i poticanje kulturnog stvaralaštva i razvijati kulturne sadržaje usmjerene k produljenju turističke sezone.

Što se tiče poljoprivrede kao važne grane razvoja istarskog sela, Udovičić ističe važnost  brendiranja i zaštite domaćih proizvoda, prednost kvaliteta pred kvantitetom.

Poseban je naglasak stavljen na socijalne politike, odnosno usmjerenost programa k svakom istarskom čovjeku. Pod time se misli na natalitetnu politiku, stambeno zbrinjavanje obitelji po povoljnijim uvjetima, brigu za osobe s invaliditetom, kao i brigu za naše starije, u smislu izgradnje domovaza starije osobe i domove za palijativnu skrb.

Najnovije vijesti