Proširena prometnica u Montižani kraj Poreča

0
Prometnica u Montižani
Prometnica u Montižani

U naselju Montižana okončani su radovi na proširenju postojećih prometnica. Radovi su obuhvaćali iskop bankina uz postojeću prometnicu, ugradnju kamenog agregata u iste, te njihovo asfaltiranje čime je dobiven širi prometni profil ceste.

Radovi su obuhvatili glavnu prometnicu koja se proteže iz pravca Dračevca prema Delićima, te četiri privoza navedenoj prometnici čime su u konačnici ceste proširene na potezu od gotovo 400 m. Izvedenim radovima dodatno je povećana protočnost i stvoreni uvjeti za sigurnije prometovanje naseljem. Radove je izvodilo poduzeće Cesta Pula temeljem ugovora o izvođenju asfalterskih radova na rekonstrukciji cesta, nogostupa i puteva na području Grada Poreča u 2017. i 2018. godini.  

 

Najnovije vijesti