Grad Pula osigurao novih milijun kuna potpora poduzetništvu

0
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Grad Pula, koji je u 2016. proglašen vodećim gradom po pitanju poduzetništva u Hrvatskoj, i ove je godine pripremio paket mjera za poticanje poduzetništva kroz program naziva „Potpore Pula 2017“. S novih milijun kuna bespovratnih potpora koje je Grad osigurao u Proračunu nastavit će se s poticanjem razvoja malog gospodarstva.

„Naš je prvenstveni cilj da kao lokalna samouprava stvorimo sve pretpostavke za razvoj pozitivne poduzetničke klime. To je naše opredjeljenje koje godinama daje pozitivne rezultate, a dokaz tome je i činjenica da je Pula vodeći grad u Hrvatskoj po broju poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo. Na pozitivnu poduzetničku klimu utječu mnogi faktori, a jedan od njih jesu i bespovratne subvencije koje Grad Pula daje na raspolaganje našim poduzetnicima. Također, putem Istarske razvojne agencije, čiji je i Grad Pula jedan od osnivača, očekuju se nove poticajne kreditne linije za razvoj poduzetništva.Rezultat našeg rada najbolje pokazuje činjenica da se stopa nezaposlenosti u Gradu Puli iz godine u godinu smanjuje, a pred nama je još jedna turistička sezona za koju vjerujem da će biti veoma uspješna i koja će dodatno pridonijeti povećanju zaposlenosti u našem gradu“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Potpore koje će Grad Pula dodjeljivati sukladno Javnom pozivu i pripadajućim prilozima kroz sljedeće mjere:
MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
MJERA 2:Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

Cilj je kroz navedene mjere pulskim poduzetnicima olakšati pokretanje poslovanje kroz smanjenje početnih financijskih izdataka te potaknuti samozapošljavanje ili zapošljavanje nove radne snage. Još jedan od ciljeva je pružanje financijske potpore za modernizaciju proizvodnje poduzetnika, odnosno nabavku nove opreme te uvođenje inovacija u proizvodni proces. Ujedno, spomenute mjere ujedno će poticati i povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, kao i na korištenje sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj. Tekst Javnog poziva i pripadajuće obrasce možete preuzeti na www.pula.hr pod Aktualno ili pod sekcijom Obavijesti pri Upravnom odjelu za financije i opću upravu.

Najnovije vijesti