ids umag

Daglas Koraca: Bit ću dostupan 24 sata dnevno za naše građane

5
Dario Makovac, Sunita Prodan Benolić i Daglas Koraca
Dario Makovac, Sunita Prodan Benolić i Daglas Koraca

„Umagu treba dostupna gradska vlast te partnerski odnos s građanima, kojega sada nažalost nema.“ izjavio je na konferenciji za novinare 3. travnja u Umagu kandidat IDS-a za gradonačelnika Umaga Daglas Koraca. Na konferenciji su također sudjelovali i gradski vijećnici te članovi predsjedništva IDS-a Umag Dario Makovac i Sunita Prodan Benolić.

Predstavnici IDS-a Umag istaknuli su da žele približiti rad gradonačelnika i gradske uprave građanima. - Dostupnost i transparentnost bit će ključni principi našega rada. Imamo četiri konkretna poteza kojima ćemo rad gradonačelnika, gradske uprave i komunalnih poduzeća približiti građanima i uključiti ih u procese donošenja odluka.

- Kao prvo, uvest ćemo "Dan za građane" prilikom kojeg ćemo svake srijede, od 8 do 14 sati biti otvoreni za sastanke s našim sugrađanima, u kojima će svatko moći iznijeti problem ili prijedlog, a mi ćemo ih kao izvršna vlast nastojati riješiti, kazao je Koraca dodajući da „ako je problem kompleksan, građani će dobiti poziv ili odgovor za maksimalno 7 dana, a svakome će se pomoći u rješavanju problema.“

- Uloga gradonačelnika je da svojim sugrađanima omogući da žive bolje i sigurnije, a isti princip ćemo primijeniti na sva komunalna poduzeća i ustanove u vlasništvu grada. Suvremena uprava mora biti fleksibilna te usmjerena na brzo reagiranje prema zahtjevima i potrebama građana, poduzetnika i obrtnika. Stvorit ćemo gradsku upravu s visokom razinom spremnosti na suradnju, koja će imati ulogu "servisa građanima”. Jednostavno rečeno stvarat ćemo uvjete za rješavanje bitnih pitanja za građane i za napredak društva. Ključ je dostupnost i spremnost na komunikaciju, odnosno otvorenost gradske uprave.

- Kao drugo, kao redovitu praksu uvesti ćemo e-konzultacije za građane, odnosno savjetovanje oko svih ključni budućih projekata grada, građani će tako na izravan način biti uključeni u davanju prijedloga oko realizacije bitnih investicija. Želja nam je u procese donošenja odluka uključiti građane kako bi se njihov glas čuo i u konačnici projekti bili bolji i kvalitetniji. Na taj će način svi oni koji to žele, moći dati svoje prijedloge i savjete o važnim temama i projektima u koje ćemo ulagati. Organizirat ćemo i javne tribine u mjesnim odborima na kojima će građani moći direktno pitati što ih zanima o gradskim temama te razvoju Umaga. Cilj ovakvih skupova je da potaknemo građane na dijalog, a oni će moći iznijeti svoje prijedloge i ideje o svim temama rasprave.

- Kao treće, gradsku upravu učinit ćemo najtransparentnijom u Hrvatskoj tako da će se svaki građanin moći informirati o svim aktima koje donosimo putem službene web stranice grada. Proračun grada približit ćemo građanima kako bi i oni sudjelovali u njegovom donošenju te imali informacije na što se troši gradski novac. Transparentnost gradske uprave važna nam je zbog unaprjeđenja komunikacije s građanima te njihovog povjerenja u naše poslovanje. Informacije će svima biti dostupne, a gradskim vijećnicima ćemo omogućiti da dobivaju odgovore na svoja pitanja, jer oni su kao predstavnička vlast izabrani od svih naših građana, ali i korektivni faktor koji je potreban izvršnoj vlasti da bolje obavlja svoj posao.

- Kao četvrto, u gradu će pojedini službenici biti zaduženi za određeno gospodarsko područje - poljoprivreda, industrija, turizam i ostalo. Taj će službenik pratiti zakonske promjene i natječaje za bespovratna sredstva u tom području, građani će mu se moći obratiti za pitanje ili savjet, a kod svake promjene ili po potrebi, organizirat će predavanje na kojemu će građanima prezentirati što se mijenja u zakonu, koje dokumente treba pripremiti za dobivanje sredstava, koje se šanse otvaraju i slično, naveo je Koraca, dodajući:

- Puno nam se građana i poduzetnika obratilo da čitav mandat uzaludno traže nekoliko minuta razgovora s izvršnom vlasti, pa čak samo i telefonski. Komunikacija je ključna stvar u normalnom odnosu Grada i građana, nekad je potrebno jako malo da se ljudima pomogne u rješavanju bitnih problema i treba se ponašati odgovorno. Očigledno je da danas u Umagu građani i poduzetnici ne mogu doći do gradonačelnika ne bi li mu iznijeli problem ili potražili pomoć u njegovom rješavanju. Ne znamo koji je razlog takvog ponašanja, ali to ćemo promijeniti. Nećemo se zatvarati u urede, biti ćemo dostupni našim sugrađanima i nastojati im pomoći, naglasio je kandidat IDS-a za gradonačelnika Umaga zaključivši:

- Na moj broj telefona 091 531 8076 ili mail adresu daglas.koraca@gmail.com svaki građanin može nazvati ili poslati poruku i obratiti mi se sa svojim problemom, pitanjem ili sugestijom koju ima za bolji razvitak našeg Umaga, a ja ću za svih biti dostupan u svako doba dana. Uspješan grad čine zadovoljni građani, a mi ćemo to i ostvariti!

Najnovije vijesti