Pulski SDP-ovci traže novi prometni režim na Kaštanjeru

10
Željko Popović i Marino Percan
Željko Popović i Marino Percan

Oporbeni vijećnici mjesnog odbora Kaštanjer Marino Percan i Željko Popović 20. su veljače na tiskovnoj konferenciji govorili o radu pulskog mjesnog odbora Kaštanjer te ostalim temama. Njihovo izlaganje prenosimo u cijelosti.

"Netransparentan rad MO Kaštanjer glede trošenja proračunskih sredstava ( trošenje na konzumacije u privatnim ugostiteljskim objektima, nepodnošenje izvješća u svezi ostvarenih prihoda na fešti mjesnog odbora te trošenje tako ostvarenih sredstava ) donošenje odluke o uporabi tih sredstava, itd..itd.. Stajališta smo da je iznos od 6.193 kuna nenamjenski utrošen u restoranu Epulari bez odluke vijeća MO Kaštanjer.

MO je kupio čevapćiće u mesnici Dames u iznosu od 3.820 kuna, te druge artikle u trgovini Grga u iznosu od 8.770,94 kune. Ti su se iznosi utrošili za organiziranje fešte MO Kaštanjer, na kojoj su se prodavali kupljeni artikli po višim cijenama, bez izdavanja računa, te tako ostvarila zarada za koju nije podneseno izvješće u kojemu iznosu, i gdje su završili ti novci, po kojim su se kriterijima dijelili novci te tko je donio odluku o tome. Naglašavamo , da MO Kaštanjer nije donio odluku o raspoređivanju tih sredstava, a istih nema prikazanih u financijskom izvješću za 2016. godinu .

Smatramo da se radi o netransparentnom i vrlo sumnjivom trošenju sredstava MO, bez odluke samoga MO, te pozivamo Gradonačelnika, a po potrebi i državne institucije za poduzimanje mjera i radnji u svezi trošenja navedenih novčanih sredstava.

Novi režim prometovanja u MO Kaštanjer

MO Kaštanjer dobio je od gradske uprave grada Pula prijedlog smjera prometovanjana tako da je predložena jednosmjerna komunikacija ulicama Kaštanjer i Rimske centurijacije, a da dio ulica Bastianova i Kvarnerska koje spajaju ulice Kaštanjer i Rimske centurijacije bude dvosmjerno bez prava parkiranja. Marino Percan je istaknuo kako je kao vijećnik SDP-a u MO Kaštanjer podnio novi prijedlog na način da je predložio da se dio ulica Bastianova i Kvarnerska također stave u režim jednosmjernosti da bi se dobila parkirna mjesta i u tom dijelu, te da dio Japodske ulice između ulice Kaštanjer i Rim. Centurijacije bude jednosmjerna u smjeru jug – sjever.

Svi su prijedlozi usmjereni na mogućnost parkiranja vozila ljudi koji tu stanuju te da se izbjegne njihova prekršajna odgovornost za nepropisno parkiranje. Novom regulacijom zadržana je dvosmjernost u ulici Rim.centurijacije pa stanari u toj ulici moraju se snalaziti na različite načine. Ne postoji suvisli razlog radi čega ta ulica nije postala jednosmjerna, kako se je predlagalo i kako je MO i izglasao tu odluku. Također je zadržana jednosmjernost dijela Bastianove ulice, ali i dvosmjernost dijela Kvarnerske ulice za zabranom parkiranja, pa se u tom dijelu izgubilo cca 15-ak parkirnih mjesta.

Moramo konstatirati da odluke MO uopće nisu utjecale na predmetne odluke Grada te su iste donesene mimo odluka MO. Glede takvih okolnosti smatramo da bi predsjednik MO trebao staviti svoj mandat na raspolaganje radi netransparentnosti rada u trošenju novčanih sredstava koja pripadaju MO , kao i gubitka digniteta MO u odnosu na predložene promjene te neusaglašavanja stajališta između članova iste političke stranke koje imaju većinu u MO i koje obnašaju gradsku vlast. Pozivamo sve nadležne institucije da ispitaju te provedu sve potrebne mjere i radnje radi razjašnjenja nenamjenskog trošenja novčanih sredstava, prije svega nadležne gradske službe kao i državno odvjetništvo RH.

Bazna stanica

Skrećemo pozornost da se u neposrednoj blizini predmetne građevine pa tako i bazne stanice nalazi osnovna škola Kaštanjer (na cca 100 metara od bazne stanice ) a sukladno pravilima iz čl. 119. Službenih novina Istarske županije od 21. lipnja 2016. godine broj 9/2016 str. 74. eksplicite je navedeno da se pri odabiru lokacije za antenske prihvate u blizini škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih ustanova – potrebno je poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 m. Navedenu je sigurnosnu odredbu i Grad Pula uveo u Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pule. (informacija dobivena od Odsjeka za informiranje ) Skrećeno pozornost da je i Grad Pula jedan od suvlasnika na predmetnoj građevini lociranoj na k.č. 1323/4 Zgr.

Tako da se pod red.br.10. pojavljuju kao suvlasnik: 1/9 Etažno vlasništvo (E-10) sa kojim je povezano pravo vlasništva na poslovnom prostoru ...ukupne površine 43,70 m2, kao i u dijelu etažnog vlasništva pod red.br. 6. u vrlo malom dijelu. Isto tako vrlo je upitno stajalište da se odobrenje o stavljanju bazne stanice na stambenu zgradu može dobiti ako 50% + 1 suvlasnik dade svoje pozitivno mišljenje. Naime, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl. 41. koji se odnosi na izvanredne poslove između ostalog govori se o tome da se za takve poslove treba dobiti suglasnost svih suvlasnika, dok se u st. 2. istoga članka govori o tome da ako i postoji sumnja da li se radi o poslovima redovite ili izvanredne uprave – da se radi o poslovima izvanredne uprave.

U odnosu na institut vlasništva posebnih dijelova nekretnine ukazujemo na čl. 86. Zakona kojim se definiraju poslovi redovite uprave, dok se čl. 87. st. 1. definiraju poslovi izvanredne uprave te koji zahtjevaju suglasnost svih suvlasnika. U čl. 87. st. 2. Zakona učinjena je iznimka glede suglasnosti za izvanredne poslove ali se ti poslovi moraju odnositi na poboljšicu same zgrade kojim se će podignuti nivo življenja stanara a plaćaju je predlagatelji ili se ona plaća iz pričuve ali tako da se ne ugrozi redovito održavanje zgrade, te da takve poboljšice ne idu suviše na štetu naglasanih stanara.

Kako odluka o postavljanju bazne stanice ne spada niti u jednu kategoriju čija bi se odluka donosila nadpolovičnom većinom, stajališta smo da se ista trebala donijeti jednoglasnošću svih suvlasnika nekretnine, što podredno podrazumijeva da je i Grad Pula kao jedan od suvlasnika trebao dati svoju suglasnost, da ne govorimo o tome da je trebao biti barem izvješćen o poduzimanju radova. Slijedom iznesenog smatramo da je bazna stanica postavljena protupravno. Molimo da se Grad Pula kao jedan od suvlasnika predmetne nekretnine aktivnije uključi u inicijativu za razmještanje bazne stanice sukladno zauzetom stajalištu iz prije navedene Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pule. O štetnosti elektromagnetnog zračenja upućujemo na Hrvatsku udrugu za zaštitu od elektromagnetnog zračenja i rezultate Svjetske zdrastvene organizacije ( WHO)", poručili su Marino Percan i Željko Popović na konferenciji za novinare u Puli 20. veljače.

Najnovije vijesti