zelena istra:

Kad je Grad Buzet gluh na argumente, građanima ostaju žalbe i tužbe

7
Buzet
Buzet

"Postupak uključivanja javnosti u postupak odlučivanja o prostornim planovima ili tzv. savjetovanje s javnošću osmišljen je kako bi se građanima dala mogućnost da utječu na donošenje odluka na području prostornog planiranja svoje zajednice. Praksa pokazuje, a Grad Buzet je eklatantni primjer, da je moguće izokrenuti smisao zakonskih rješenja o sudjelovanju javnosti i svesti ih na - besmisao", navodi se u priopćenju pulske udruge Zelena Istra od 17. veljače. U nastavku priopćenje donosimo u cjelosti.

"Umjesto za postizanje demokratskog legitimiteta za donesene odluke, javne rasprave služe samo za ispunjavanje forme propisane zakonom. No, izabrani predstavnici Grada Buzeta ovaj put otišli su još dalje. Građani Buzeta, njih 400 potpisnika (građani MO Štrped, trgovačka društva, obrtnici i mještani obližnjih naselja), tijekom prve javne rasprave o izmjenama PPUG-a Buzeta u ožujku 2016. usprotivilo se izgradnji kompostane koja bi koristila gnoj peradarskih farmi u industrijskoj zoni Mala Huba 2. U prvoj ponovljenoj raspravi u siječnju 2017. ta je mogućnost izbačena iz plana, što je izazvalo pozitivne reakcije građana. U siječnju je održan i sastanak s predstavnicima zainteresirane javnosti na kojem se o tome raspravilo te je, naizgled, bio postignut dogovor.

Na sastanku su bili prisutni gradonačelnik i predstavnici Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Istarske županije, Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije i tvrtke koja izrađuje elaborate na području gospodarenje otpadom, gospodarstvenici, obrtnici i predstavnici građana. Hladni tuš dolazi u drugoj ponovljenoj javnoj raspravi tj. u ponovno izmijenjenom tekstu Plana – jer se opet dopušta izgradnja sporne kompostane, vjerujući, valjda, da naivna javnost neće primijetiti obmanu.

Način na koji se organiziraju i uvažavaju primjedbe, mišljenja i prijedlozi javnosti izneseni na javnim raspravama dio su naše političke (ne)kulture, a sustavno negiranje volje i argumenata građana u tim postupcima odraz nerazvijenosti demokracije. U toj situaciji presudna postaje uloga javnosti u otporu takvim zloupotrebama i inzistiranju na poželjnim standardima ponašanja. Kad je Grad Buzet već gluh na argumente, građanima Buzeta ne preostaju nego žalbe i tužbe na sudovima. Tako je ovih dana Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja usvojilo žalbu zainteresirane javnosti Buzeta, omogućivši joj status stranke u postupku osporavanja lokacijske dozvole, za kompostanu što im je Odsjek za prostorno uređenje i gradnju iz Buzeta htio onemogućiti.

Tako da se postupak koji je javnost pokrenula za ukidanje lokacijske i građevinske dozvole za to postrojenje nastavlja. Na Upravnom sudu se, pak, razmatra zahtjev zainteresirane javnosti za ocjenom zakonitosti usvajanja UPU Mala Huba 2, kojim je i uvedena mogućnost izgradnje kompostane na stajski gnoj. I u drugoj ponovljenoj javnoj raspravi Zelena Istra dala je punu podršku primjedbama zainteresirane javnosti grada Buzeta, te je u tom smislu uputila komentare u roku predviđenom za javnu raspravu." navodi se u priopćenju Zelene Istre, koje je nastalo je u okviru projekta "Otvoreno i uključivo upravljanje komunalnim uslugama i prostornim resursima- Commun Sense". Nositelj projekta je Zelena akcija,  uz Zelenu Istru, partneri su i Zeleni Osijek, Pravo na grad, Art radionica Lazareti i Multimedijalni institut iz Zagreba.

Najnovije vijesti