Grad Pula Sajmi Matijević nudi smještaj u skladu s mogućnostima

8
Sajma Matijević (foto: Glas Istre)
Sajma Matijević (foto: Glas Istre)

Sajmu Matijević, koja je u podne 9. siječnja ispred Komunalne palače u Puli počela štrajk glađu kako bi upozorila na svoju hitnu potrebu za nužnim smještajem, isti dan su u Komunalnoj palači primile zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović i pomoćnica pročelnika Ureda Grada Lovorka Hajdić-Golja.  

Matijević već petnaest godina pokušava dobiti gradski stan za sebe i kćer, o čemu je detaljnije pisao Glas Istre. Prilikom njezina posjeta Komunalnoj palači ponovno je ponuđena pomoć temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, sve kako bi se maksimalno, a u skladu s mogućnostima kojima Grad raspolaže, pomoglo i olakšalo situaciju u kojoj se nalazi.

„Pula je izrazito socijalno osjetljiv grad i bilo bi nam draže da se nijedan naš sugrađanin ne mora suočavati s teškim životnim situacijama. Zaista suosjećamo sa situacijom u kojoj se nalazi naša sugrađanka te smo joj, u skladu s našim mogućnostima, ponudili više oblika pomoći koje je ponovno, kao i u prijašnjim navratima, odbila“, istaknula je zamjenica gradonačelnika.

„Prije svega, potrebno je odgovor i rješenje na situaciju naše sugrađanke potražiti u državnim institucijama, a ne u Gradu koji za pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana osigurava sve potrebno, na razini višoj od one zakonski utvrđene“, naglasila je Belci istaknuvši da Grad vodi računa o tome da osigura kontinuiranu socijalnu zaštitu najpotrebnijim skupinama građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Prilikom razgovora s gospođom Matijević pojašnjeno joj je da se gradski stanovi dobivaju u najam na osnovi Liste prvenstva za dobivanje stanova u najam, koja je važeća do kolovoza 2017. godine. Upravo pravo na najam gradskog stana traži i gospođa Matijević koja se, sukladno ostvarenim bodovima temeljem definiranih kriterija, nalazi na 176. mjestu.

Grad Pula, kao društveno odgovorna uprava, u sklopu Programa socijalne skrbi ove je godine osigurao gotovo 17 milijuna kuna od čega za pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana gotovo 10 milijuna kuna. Briga o najugroženijoj skupini građana prioriteti su Grada, stoga se mjerama, potporama i programima po toj osnovi obraća najveća pažnja kako bi se građanima pravedno osigurala pomoć.

Najnovije vijesti