Medulin objavio natječaj za financiranje udruga

0
Medulin (foto: OŠ dr. Mate Demarina)
Medulin (foto: OŠ dr. Mate Demarina)

Općina Medulin objavila je 5. siječnja Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini. Natječaj se odnosi na sljedeća prioritetna područja: „Zdravstvo i socijalna skrb“, u kojem će području Općina Medulin sufinancirati projekte udruga u ukupnom iznosu od 80.000 kn; „Izdavačka djelatnost“, 185.000 kn, „Kultura“, 700.000 kn i „Udruge građana“, 410.000 kn.

Ovime Općina Medulin poziva zainteresirane udruge i druge prihvatljive prijavitelje da svoje programe i projekte prijave na objavljeni Javni natječaj do 5. veljače. Detalje o natječaju te cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavitelji mogu pronaći na internet stranicama Općine Medulin.

Najnovije vijesti