U četvrtak stranke s Demetlikom o proračunu za 2017. godinu

0
Grad Labin
Grad Labin

Tradicionalni sastanak gradonačelnika s vijećnicima i predstavnicima svih političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina na kojemu se raspravlja o Nacrtu Prijedloga proračuna za predstojeću godinu, održat će se u četvrtak, 24. studenoga, javljaju iz Grada Labina. Na taj se način svima daje mogućnost da iznesu svoja stajališta i ideje kako bi gradska uprava bila što transparentnija u procesu predlaganja proračuna.

S ciljem aktivnog uključivanja mjesnih odbora na području Grada Labina u proces donošenja gradskog proračuna za 2017. godinu, Grad Labin proveo je i konzultacije s mjesnim odborima. Stoga je krajem rujna sazvan sastanak s predsjednicima mjesnih odbora Grada Labina. Upravni odjel za komunalne djelatnosti sukladno zaprimljenim prijedlozima građana izradio je pregled svih traženih investicija i zahvata manje financijske vrijednosti koje su naši građani sugerirali kroz određeni period. Dogovoreno je da svaki mjesni odbor ima na raspolaganju određeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija. U okviru toga predloženo je predsjednicima mjesnih odbora da u suradnji sa svojim članovima i građanima definiraju aktivnosti i sadržaje koje će realizirati u slijedećoj godini na području mjesnog odbora što je i uključeno u prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se razmatrati Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu zakazana je za ponedjeljak, 28. studeni, u 17 sati, a Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2017. godinu dostupan je na stranicama Grada Labina na poveznici http://www.labin.hr/proracun-za-2017_1

Najnovije vijesti