Ugradnjom LED markera Grad brine za sigurnost pješaka