Marko Paliaga predstavio program i kandidate IDS-a u Rovinju