Tri Istrana donijela struju u 33 lička domaćinstva